Екипът на Геоинженеринг

Един от основните фактори за успех на компанията е нейният екип.

В “Геоинженеринг” работят над 60 служители. Нашите специалисти, необходими в процеса на инвестиционното проектиране и строителството, са с пълна проектантска правоспособност, членове на КИИП и КАБ – инженер по хидромелиоративно строителство, инженер-конструктор – спец. ССС, архитект и специалист по изготвяне на сметки. Екипът на фирмата се състои още от ИТ специалисти, дипломирани геодезисти и други опитни професионалисти.

Качеството, постигнато в предлагането на услуги на нашите клиенти се дължи на дългогодишния опит, подкрепен от иновативното мислене, лична отговорност, лоялност и професионализъм на всеки един от екипа.

Структурата на “Геоинженеринг” включва 8 обособени отдела, като това позволява специализация и осигуряване на необходимите ресурси, с оглед постигане на висока резултатност и качествено обслужване на клиентите.

 

Отдели:

  • Офис организация, връзка с клиенти

  • Кадастрална карта и регистри - КККР

  • Поддръжка по Наредба 49

  • Геодезически

  • GNSS/ GPS

  • Инвестиционно проектиране

  • Финансово-правен

  • Информационни Технологии – IT