2

Землища: Смолян, Мугла, Гела, Широка Лъка, Солища, Стойките, Киселчово, Бориково, Могилица, Арда, Горна Арда, Буката, Сивино, Кошница, Турян, Чокманово, Смилян, Букаците, Горово, Чеплетен, Равнината, Полковник-Серафимово, Лъка, Търън, Требище, Селище, Подвис, Градът, Река, Катраница, Стража, Тикале, Петково, Белев дол, Орешец, Бостина, Левочево, Виево, Славейно, Кутела, Момчиловци, Соколовци, Кремене, Вълчан.

 

Научете повече...

Smolyan

     

Землища: Баните, Босилково, Вишнево, Вълчан дол, Глогино, Гълъбово, Давидково, Две тополи, Дебеляново, Дрянка, Загражден, Кръстатица, Малка Арда, Малко Крушево, Оряховец, Планинско, Рибен дол, Сливка, Стърница, Траве.

 

Научете повече...

Bani