2

Землища: Баня, Бъта, Левски, Елшица, Оборище, Панагюрище, Поибрене, Попинци.

 

Научете повече...

Panagiurishte

Землища: Блатница, Дюлево, Свобода, Смилец, Стрелча.

 

Научете повече...

Strelcha