Информация

Smolyan

ОБЩИНА СМОЛЯН

Oписание

Землища: Смолян, Мугла, Гела, Широка Лъка, Солища, Стойките, Киселчово, Бориково, Могилица, Арда, Горна Арда, Буката, Сивино, Кошница, Турян, Чокманово, Смилян, Букаците, Горово, Чеплетен, Равнината, Полковник-Серафимово, Лъка, Търън, Требище, Селище, Подвис, Градът, Река, Катраница, Стража, Тикале, Петково, Белев дол, Орешец, Бостина, Левочево, Виево, Славейно, Кутела, Момчиловци, Соколовци, Кремене, Вълчан.

 

Научете повече...

Информация за землищата

землище площ в дка брой имоти население за 2008г
Арда 17644 2180 290
Белев дол 3827 717 86
Бориково 21787 2332 30
Бостина 4781 833 134
Букаците 9901 688 45
Виево 15071 1795 447
Вълчан 5633 454 56
Гела 33407 3500 57
Горна Арда 7796 1173 58
Горово 10825 1011 35
Градът 4188 577 121
Катраница 9188 598 188
Киселчово 24562 1548 36
Кошница 10048 1049 76
Кремене 20150 2656 13
Кутела 15361 2183 364
Левочево 19416 2454 124
Могилица 16523 3171 366
Момчиловци 40204 5089 1265
Мугла 73376 5622 302
Орешец 13113 1290 48
Петково 22693 1128 312
Подвис 6046 563 119
Полковник-Серафимово 24541 3547 108
Река 7389 845 219
Селище 3678 1024 91
Сивино 19755 1615 158
Славеино 22915 2075 153
Смилян 29019 2478 1680
Соколовци 12557 1772 165
Солища 14824 2315 31
Стойките 42222 8338 238
Стража 6241 795 86
Тикале 9575 1120 134
Требище 3536 759 142
Турян 18639 3259 64
Търън 15639 1570 621
Чеплетен 6767 588 64
Широка лъка 53656 7487 452
Общо: 696493 82198 8978

Допълнителна информация

 

ОСЗ Смолян
ОСЗ Адрес Ръководител Телефон E-mail
Смолян

гр. Смолян 4700,

бул. "България" 12

Началник: Мариана Цекова

Зам. началник: Нуран Мюмюн

0301/6 2407

0301/6 2427

oszg_smolian@abv.bg

 

сайт на Община Смолян:

http://www.smolyan.bg/

 

Обратно