Информация

Saedinenie

ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ

Oписание

Землища: Царимир, Голям Чардак, Драгомир, Любен, Малък Чардак, Найден-Герово, Неделево, Правище, Съединение, Церетелево.

 

Научете повече...

Информация за землищата

землище площ в дка брой имоти население за 2008г
Голям чардак
24759
2711
654
Драгомир
28819
3882
330
Любен
16491
1666
246
Малък чардак
18214
1575
367
Найден-Герово
19809
1514
471
Неделево
13584
1296
394
Правище
23846
2307
389
Съединение
100628
9405
5726
Царимир
28036
3889
929
Церетелево
23788
2321
295
Общо:
297974
30566
9801

Допълнителна информация

ОСЗ Съединение

  • гр. Съединение 4190, бул. "6-ти септември" 13, тел.: 0318/ 22737, 22457; Лазаринка Йочкова
  •  

    сайт на Община Съединение:

    http://www.saedinenie.org/

    Обратно