Новини

Поддържане на КВС

2010-11-24 14:54

На 18.11.2010г. ЕТ „Геоинженеринг” подписва договор за извършване на технически дейности за поддържане на КВС за съдебен район Първомай.

Землища в ОСЗ Първомай: Брягово, Буково, Бяла река, Виница, Воден, Градина, Добри дол, Драгойново, Дълбок извор, Езерово, Искра, Караджалово, Крушево, Поройна, Православен, Първомай, Татарево.

От 31.03.2010г. „Геоинженеринг” ООД започва да извършва технически дейности за поддържане на КВС за съдебен район Чепеларе.

Землища в ОСЗ Чепеларе: Богутево, Забърдо, Зорница, Малево, Орехово, Павелско, Проглед, Хвойна, Чепеларе, Лилеково, Студенец.

На 15.03.2010г. ЕТ „Геоинженеринг - Николай Киров” подписва договор за извършване на технически дейности за поддържане на КВС за съдебен район Смолян и за съдебен район Пловдив 3 - гр. Хисаря и гр. Съединение.

Землища в ОСЗ Смолян: Смолян, Мугла, Гела, Широка Лъка, Солища, Стойките, Киселчово, Бориково, Могилица, Арда, Горна Арда, Буката, Сивино, Кошница, Турян, Чокманово, Смилян, Букаците, Горово, Чеплетен, Равнината, Полковник-Серафимово, Лъка, Търън, Требище, Селище, Подвис, Градът, Река, Катраница, Стража, Тикале, Петково, Белев дол, Орешец, Бостина, Левочево, Виево, Славейно, Кутела, Момчиловци, Соколовци, Кремене, Вълчан.

Землища в ОСЗ Хисаря: Хисаря, Беловица, Красново, Кръстевич, Мало Крушево, Михилци, Мътеница, Ново Железаре, Паничери, Старо Железаре, Старосел и Черничево.

Землища в ОСЗ Съединение: Царимир, Голям Чардак, Драгомир, Любен, Малък Чардак, Найден-Герово, Неделево, Правище, Съединение, Церетелево.

Нов сайт на Геоинженеринг ООД

2010-11-24 10:39

На 24.11.2010 год. официално стартира новият корпоративен уеб сайт на „Геоинженеринг” ООД. Сайтът е проектиран така, че да предлага лесен и удобен начин за общуване между клиентите и фирмата. На http://geobg.com посетителите могат да получат актуална и изчерпателна информация за всички услуги, предлагани от Геоинженеринг, възможностите за професионална реализация, както и последните новости, свързани с компанията. Уеб страницата се обновява непрекъснато и предразполага клиентите да прегледат в детайли информацията за Геоинженеринг и нейните услуги.