Информация

Pernik

ОБЩИНА ПЕРНИК

Oписание

Землища: Перник, Даскалово, Калкас, Бяла вода, Селищен дол, Витановци, Дивотино, Люлин, Кралев дол, Студена, Ярджиловци, Батановци, Планиница, Лесковец, Зидарци, Богданов дол, Радуй, Вискяр, Мещица, Расник, Драгичево, Рударци, Кладница, Боснек, Чуйпетлово, Голямо Бучино.

 

Научете повече...

Информация за землищата

землище площ в дка брой имоти население за 2008г
Перник
35106.249 2890 82113
кв.Даскалово
11481.8 2382
кв.Калкас
12240.624 944
кв.Бяла вода
11415.204 1365
кв.Перник - изток 15154.59 1167  
Селищен дол
11518.559 1436 120
Витановци 7306.793 2313 239
Дивотино
27047.633 5338 1755
Люлин 22041.186 1934 782
Кралев дол 14850.427 3161 499
Студена 31100.846 4914 1582
Ярджиловци 22816.977 3702 1051
Батановци 13826.343 2463 2238
Планиница 3803.99 731 9
Лесковец 8466.635 2010 74
Зидарци 3945.594 828 85
Богданов дол 10036.398 2631 456
Радуй
14981.502 1594 31
Вискяр 10836.53 1988 74
Мещица 19630.663 4331 842
Расник 21391.94 3834 374
Драгичево 9086.025 2368 1703
Рударци 8569.571
952
920
Кладница 35890.339
7059
1007
Боснек 53060.692
5402
100
Чуйпетлово 30405.468
900
23
Голямо Бучино 18096.001
2411
538
Общо: 484108.579 71048 96917

Допълнителна информация

 

ОСЗ Перник
ОСЗ Адрес Ръководител Телефон E-mail
Перник

гр. Перник 2300,

ул. "Св. Кирил и Методий" 11

Началник: Евдокия Гълъбова

076/603480

oszgpernik@mail.bg

 

сайт на Община Перник:

http://pernik.bg/

Обратно